Inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling

Nieuwe Training

Ben je bekend met de 5 stappen van de Meldcode, maar ervaar je soms nog steeds een gevoel van handelingsverlegenheid als het gaat om het signaleren en bespreekbaar maken van je vermoeden? Juíst de stappen waar het om het menselijke aspect gaat, wat niet alleen uit boeken te leren is? Meld je dan aan voor de training ‘Inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling’. In de training staat de gespreksvoering rondom dit thema centraal. De training bestaat uit twee groepsbijeenkomsten met de volgende onderwerpen: 1: Begripsafbakening 2: Hoe ontstaan huiselijk geweld en kindermishandeling? 3: Meldcode 4: OVORA® (Dit is een model om de gespreksvoering te vergemakkelijken). Tijdens de eerste bijeenkomst komen alle vier de onderwerpen aan bod en wordt een begin gemaakt met het in de praktijk brengen van de gespreksvoering. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt gewerkt met ingebrachte casussen van de deelnemers en oefenen de deelnemers met het OVORA-model.
 
€ 200,-

(incl. lunch, cursusmateriaal, excl. 21% btw)

Tijd: 09.00 tot 16.00 uur

Schrijf je in